De Amerikaanse toekomst Een geschiedenis SISO 940

Omschrijving:

Met de verkiezing van een nieuwe president in november 2008, zijn de Verenigde Staten begonnen aan een intens zelfonderzoek over het verloop van de eigen geschiedenis; hoe de Amerikaanse identiteit tot stand kwam in een reeks van crises en confrontaties, en hoe het land dat begon als 'de laatste hoop voor de mensheid' zo gehaat en verdacht is geraakt in een groot deel van de wereld. De Amerikaanse toekomst, geschreven door een auteur die zijn halve leven in Amerika heeft doorgebracht, geeft een omvattend antwoord op de vraag hoe Amerika terecht is gekomen bij dit pijnlijke moment van besef over de eigen identiteit als natie en de plaats in de wereld. Het boek behandelt de belangrijkste kwesties die Amerikanen nu bezighouden - en traceert de geschiedenis van de huidige crisis. Het boek leest als een geschiedenis van Amerikaanse 'uitzonderlijkheid'- het 'Amerikaanse verschil' dat zoveel betekent voor het Amerikaanse volk en dat zowel tot rampen als triomfen heeft geleid. Een van die 'verschillen' is altijd het vermogen geweest om hernieuwd en sterker terug te komen wanneer het land onder rampspoed leek te bezwijken. 1932 en 1976 zijn daarvan voorbeelden; 2008 is ook zo'n moment waarop het lot van Amerika, en daarmee van de wereld, aan een zijden draadje hangt. De Amerikaanse toekomst maakt duidelijk dat je je geschiedenis zal moeten kennen om te begrijpen wat er op het spel staat - want begrip is een voorwaarde voor hoop.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.