Verdeel en heers. De deling van Afrika, 1880-1914 SISO 944.9

Omschrijving:

Dit magistrale boek geeft in zeven grote hoofdstukken inzicht in de Europese bemoeienis met Tunis en Egypte, Kongo, Oost-Afrika, West-Afrika, Soedan, Zuid-Afrika en Marokko. In ieder hoofdstuk wordt uitgebreid ingegaan op de hoofdrolspelers (avonturiers, politici, wetenschappers, militairen), op de Europese situatie, inclusief de beeldvorming, de mythes, de anekdotes, op de onderlinge relaties van Europese naties. De auteur analyseert de historische bronnen rond de vele kwesties (zoals de Berlijnse conferentie) en ontzenuwt een aantal vastgeroeste ideeën. In het slothoofdstuk (Conclusie) vat hij de belangrijkste motieven, oorzaken en gevolgen, alsmede het belang en de betekenis van deze cruciale fase in de geschiedenis van Afrika samen. De auteur is hoogleraar Algemene Geschiedenis in Leiden, en specialist op het terrein van het Kolonialisme. Het boek is enig in zijn soort in Nederland en zal voor vele jaren het standaardwerk blijven. Gebonden editie aangeboden op a.i. 91-28-392-2.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.