Vrouwen vooruit! De weg naar gelijke rechten SISO 315.2

Omschrijving:

Een opmerkelijke frisse verschijning tussen de vele nogal prekerige werken, die op het gebied van de vrouwenemancipatie verschijnen. Dit komt door de gebruikte techniek: compilatie van materiaal uit de verschillende bronnen, die tegen de achtergronden van de historische maatschappelijke ontwikkelingen gestalte krijgen. Het taalgebruik is gemakkelijk en voor iedere geinteresseerde leek te begrijpen. Het boek dateert uit 1962 en daardoor is het begrijpelijk dat relaties met de tweede feministische golf in het boek ontbreken waardoor de indruk wordt gewekt dat de doeleinden van de gelijkberechtiging van de vrouw wel zo'n beetje bereikt waren. Uit de reacties op het hedendaagse feminisme blijkt dat duidelijk niet het geval te zijn. De wat gezapige inleiding van de feministische uitgeverij 'Sara' gaat hier toch te weinig op in, zodat de vrees rijst dat men hoofdschuddend naar de vergeelde plaatjes gaat kijken en daarbij denkt: "gelukkig is het nu anders".

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.