Jongeren van andere herkomst SISO 398.5

Omschrijving:

Deze serie is opgezet om achtergrondinformatie en ondersteuning te geven aan diegenen die beroepshalve en dus regelmatig vragen moeten beantwoorden betreffende wet- en regelgeving rond jongeren. Deze bundel gaat specifiek over allochtone jongeren. Voor bijv. leraren en schooldecanen, hulpverleners en jongerenwerkers zal deze ondersteuning zeer welkom zijn. De samenstellers besteden aandacht aan een zeer groot aantal aspecten, w.o. regelgeving rond toelating en Nederlanderschap, dienstplicht, huisvesting, onderwijs en kinderbijslag of studiefinanciering. Soms is de informatie echter zeer beknopt gebleven, daar verwijzen de schrijvers naar andere delen uit deze reeks. De bundel eindigt met het vermelden van voorzieningen, adressen en verwijzingen. Wijzigingen in regelgeving en adressen zullen jaarlijks aan abonnees worden toegezonden. De lay-out is prettig en overzichtelijk; het boek is een praktisch naslagwerkje geworden.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.