Meer Licht op Faalangst SISO 415.9

Omschrijving:

De waardering van het individu.

Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de sociale wetenschappen, in het bijzonder de pedagogische wetenschappen.

De auteur hoopt met deze studie een bijdrage te leveren aan het overbruggen van de kloof tussen het wetenschappelijk onderzoek naar het verschijnsel faalangst en de effectieve begeleiding van faalangstige leerlingen in de school.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.