Schoolproblemen van hoogbegaafde kinderen SISO 454.9

Omschrijving:

Niet alleen kinderen met weinig verstand, ook hoogbegaafde kinderen komen op school vaak in de problemen. Vaak leiden de problemen tot schoolprestaties die ver onder het eigenlijke kunnen liggen. De belangstelling voor hoogbegaafdheid als school (niet leer-) probleem neemt toe. Ook voor deze kinderen zou er passend onderwijs moeten zijn zonder dat de overgrote meerderheid, die niet voor niks de meerderheid is, daaronder lijdt. Dat betekent meer individualisering van de lesmethoden, een prachtig ideaal dat in deze tijd van bezuiniging helaas weinig kansen blijkt te krijgen. In dit boek wordt een aantal cruciale, haalbare factoren naar voren gehaald. Ten eerste een goede signalering van het onderpresteren, ten tweede het belang van een ontwikkeling in de breedte en diepte van het kennisaanbod. Helaas is er niet altijd sprake van een realistische schatting van de haalbaarheid. Desondanks een helder boekje, met name voor onderwijsgevenden.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.