Onderwijs aan hoogbegaafde kinderen SISO 454.9

Omschrijving:

Dit boek sluit aan bij de problematiek van hoogbegaafde kinderen zoals behandeld in het vorige, boek van dezelfde auteur: Schoolproblemen van hoogbegaafde kinderen. Richtlijnenvoor passend onderwijs. Het boek bevat een uitwerking van deze richtlijnen voor goed onderwijs aan het hoogbegaafde kind en behandelt verschillende vormen die in de onderwijspraktijk gehanteerd worden. Bovendien geeft het informatie over effecten die bereikt kunnen worden bij deze nieuwe vormen van onderwijs. Daarnaast wordt informatie gegeven over preventie van de problemen die in het gangbare onderwijs kunnen ontstaan. Het boek besluit met een bruikbaar overzicht van methoden en leermiddelen, die thans bereikbaar zijn voor de leerkracht in de klas. Het overzicht geeft tevens suggesties voor ouders en anderen, die naar middelen zoeken om hoogbegaafden goed te begeleiden.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.