Leerlingbegeleiding en gezin SISO 458.4

Omschrijving:

Dit boekje gaat over leerlingbegeleiding en het gezin. Het maakt deel uit van de KPC-reeks Leerlingbegeleiding en Schoolontwikkeling. Deze reeks biedt praktische informatie, zo ook deze publikatie. Achtereenvolgens wordt aandacht gegeven aan de adolescent in het gezin, de leerling en zijn problemen, bijzondere gezinnen (eenoudergezinnen, samengestelde gezinnen, het kluwen- en het los-zand-gezin, gezin met adoptiefkinderen, gezinnen met kinderverwaarlozing en/of mishandeling), gesprekken voeren, het huisbezoek en het schoolbezoek. Het is helder geschreven, bevat in het algemeen nuttige en praktische informatie, soms (bijvoorbeeld het hoofdstuk over adolescentie) oppervlakkig. Bedoeld vooral voor klassementoren en leerlingbegeleiders in het secundair onderwijs.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.