Smaken verschillen - over jeugdliteratuur SISO 850.8

Omschrijving:

Profielen en besprekingen.

JEUGD De jeugdliteratuur mag zich de laatste jaren verheugen in een toenemende belangstelling. In veel scholen is kennismaking met jeugdboeken een vast onderdeel van het lesprogramma geworden. Toegankelijke achtergrondinformatie is echter nog maar beperkt voorhanden. Daarin wil dit boek verandering brengen.

PROFIEL Smaken verschillen bevat twaalf profielen van jeugdboekenschrijvers die werk geschreven hebben dat in verschillende opzichten de moeite van het lezen waard is. Daarnaast zijn ruim dertig boekbesprekingen opgenomen die de afgelopen jaren werden gepubliceerd in Jeugdboekengids, Levende Talen en Jeugdboeken. Voor deze bundeling zijn ze grondig herzien.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.