Keuzegids voor de Nederlandse literatuur SISO 851

Omschrijving:

Dit bruikbare, boeiende boekje wil lezers (vnl. leerlingen van de hoogste klassen van het middelbaar onderwijs, van pedagogische academies en Nederlands studerenden) helpen kiezen. Een literatuurlijst geeft namen van auteurs en werken; de toegevoegde nummers verwijzen naar de keuzetabel. Deze geeft een aanduiding van thema's en stijlkenmerken. Bij elk thema moet men kiezen en wordt men verder verwezen, tot een nummer bereikt wordt, dat naar werken van de literatuurlijst verwijst. De 3e afdeling geeft aanwijzingen voor het maken van samenvattingen, opstellen, spreekbeurten en scripties; de 4e bevat een bibliografie. Deze druk is aangevuld met nieuw verschenen werken terwijl het hoofdstuk "samenvatting, spreekbeurt" etc. is komen te vervallen. Het alfabetisch overzicht is opgenomen als hfdst. IV.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.