Lezen over Yvonne Keuls SISO 855.6

Omschrijving:

In heldere stijl geschreven bevatten de 4 korte hoofdstukken achtereenvolgens bio-bibliografische gegevens, wordt ingegaan op persoon, thema's en achtergronden, waarna zowel de gebundelde cursiefjes als de tendensromans terdege worden doorgelicht. Een korte bespreking van een aantal prentenboeken volgt. In het laatste hoofdstuk worden niet alleen de bronnen vermeld waaruit men kan putten voor meer informatie, maar vindt men ook aanwijzingen hoe ze moeten worden gehanteerd. De brochure is betrouwbaar documentatiemateriaal, uitstekend geschikt als secundaire literatuur met name voor de middelbare scholier, die de schrijfster op de verplichte boekenlijst heeft staan. Het geheel is met aardige foto's gecompleteerd.

3e druk 1987

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.