Lezen over Evert Hartman SISO 855.6

Omschrijving:

In de brochurereeks 'Lezen over', een herdruk over leven en werk van Evert Hartman, de auteur die in april 1994 is overleden. Na een overzicht in jaartallen volgt een geschreven portret met onderwerpen als: jeugdjaren, leraar- en schrijverschap, thematiek succes en kritiek, verlucht met zwart-witfoto's van de schrijver en van zijn boeken. Na een korte vermelding van drie verhalen voor volwassenen volgt een bespreking van zijn elf jeugdboeken, inclusief zijn omstreden laatste boek 'De vloek van Polyfemos'. Dat hij spannend en meeslepend heeft geschreven staat buiten kijf. Kritiek kreeg hij op de grote hoeveelheid onderwerpen, de karakteruitwerking, het taalgebruik, het belerende element (goed en kwaad). Veel aangehaalde gedeeltes van kritieken of interviews komen uit de documentatiemap van het NBLC. In de brede kantlijn staan o.a. fragmenten uit zijn boeken. Tot slot een lijst met boeken van andere schrijvers over dezelfde thema's. Bestemd voor 10-15 jarigen, als inlichtingenbron voor werkstukken en spreekbeurten, vanwege de uittreksels als eerste kennismaking met de personages.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.