Materiaalboek Nieuwe Nederlandse Literatuur SISO 851

Omschrijving:

Vijftig Recensies van 25 in de afgelopen drie jaar (1981-1983) verschenen Noord- en Zuidnederlandse romans en verhalenbundels. De besproken titels betreffen alle min of meer bekende en veel gelezen werken. De lezer treft achtereenvolgens aan: een samenvatting van de inhoud van het boek, enige biografische gegevens omtrent de auteur en twee recensies die qua oordeel of benaderingswijze van elkaar verschillen, Tevens wordt de lezer op het spoor gezet van ander primair en secundair werk van en over de auteurs. Ook geven de samenstellers een overzichtje van de verschillende invalshoeken waaronder men een literair werk kan beschouwen. Helaas presenteren zij een en ander op een nogal dorre, weinig publiek-gerichte wijze. Een nuttig boek, vooral voor leerlingen uit de hogere klassen van het voortgezet onderwijs.

1984

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.