Geur der droefenis KOSS 1

Omschrijving:

Deze uitvoerige roman geeft de levensontwikkeling van met name een vijftal mensen, geboren in de twintiger jaren, volwassen wordend onder de oorlog en de ouderdom bereikend in onze tijd. Het belangrijkste is daarbij de vergeefse pogingen die ze doen om zich rekenschap te geven van wat ze meemaken. Ze voelen zich machteloos in een levenslange verstrengeling van liefde en haat, schuld en wraak. Ofschoon de periode 1937-1977 bestrijkend geeft deze scherp analyserende roman toch in de eerste plaats meer een generatieschets dan een tijdsbeeld: de innerlijke ontwikkeling van deze ietwat artistieke middle-class-mensen staat min of meer los van de uiterlijke gebeurtenissen.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.