Prisma uittrekselboek Franse literatuur SISO 850.8

Omschrijving:

Vanaf de middeleeuwen tot heden

Een verrassend uittrekselboek. Dat was zonder meer mijn eerste conclusie nadat ik kennis had genomen van de inhoudsopgave, want in tegenstelling tot de meeste reeds bestaande soortgelijke boeken, bevat deze uitgave nu eens geen verzameling van de meest gemakkelijke werkjes, alleen maar dienend om "de lijst" van middelbare scholieren op te vullen. Integendeel, men vindt er vanaf de Middeleeuwen tot en met de Modernen een "uitgelezen" gezelschap van de Groten van de Franse Literatuur bijeen, en de samenstellers hebben niet geaarzeld om van hen ook het moeilijke werk te bespreken. Montaigne, Pascal, Sade, Valery ben ik nog in weinig uittrekselboeken tegengekomen, evenmin als Marie de France, Marguerite de Navarre, Alfred de Vigny enz., maar in dit Prisma-overzicht komen ze uitgebreid ter sprake, met bibliografie, ook van bestaande vertalingen. Zeer goed bruikbaar zowel bij het onderwijs-van-niveau als door degenen die zichzelf willen ontwikkelen en/of hun geheugen nog eens wat willen opfrissen.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.