De reis van Sente Brandane KLP 1

Omschrijving:

Naar de versie in het Comburgsche handschrift

Inleiding en aantekeningen van Dr. H. P. A. Oskamp

Gedicht uit de twaalfde eeuw over een vroeg middeleeuwse Ierse heilige St. Brandaan.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.