Eline Vere COU2

Omschrijving:

- Een Haagsche roman

Eline Vere speelt zich af te midden van de gegoede burgerij van het negentiende-eeuwse Den Haag. Eline is een jonge maar labiele en zwakke vrouw die moeite heeft zich aan te passen aan het normale leven. Ze vlucht voor de werkelijkheid weg in dromerijen, maar het noodlot slaat langzaam en onvermijdelijk toe.

Verfilmd in 1991 door Harry Kümel.

Thema's: naturalisme, sociaal milieu, zelfdoding, vrouwenleven, psychiatrie

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.