Menuet en andere verhalen BOO5

Omschrijving:

Het beste van deze Boon-verzameling is het beroemde "Menuet". In deze kleine roman, waarin drie personen, ieder vanuit een ik-perspektief, eenzelfde episode beschrijven, wordt het isolement waarin de personages leven op schrijnende wijze getoond. Het meervoudig perspektivisch vertellen, waardoor het verschil in interpretatie van situaties gestalte krijgt, wordt overkoepeld door gemengde kranteberichten. Op een krantebericht is het grote gedicht "De kleine Eva uit de Kromme Bijlstraat" gebaseerd. Het onderwerp is een lustmoord op een jong meisje en het daarop volgende onderzoek. "Twee spoken", waarmee deze verzameling opent, verhaalt spottend ervaringen rond een vermeende maagkwaal en de weinig succesvolle pogingen een uitleenbibliotheek te beginnen. Het boek besluit met een groteske. Deze verzameling, gezet in kleine letter, toont verschillende kanten van het veelzijdige talent van Boon.

Menuet is in 1982 verfilmd door Lili Rademakers.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.