Een eenvoudige doch voedzame maaltijd TOO3

Omschrijving:

Een bundel met drie verhalen uit halverwege de jaren zestig waarin de onnadenkende Heer Bommel zich met hulp van de slimme Tom Poes ternauwernood uit netelige situaties weet te redden. In enigszins plechtstatige stijl met soms archaïsch woordgebruik geschreven 'persiflage' op allerlei maatschappelijke toestanden waarin o.a. gastarbeiders en geschenkenacties ter sprake komen. De zeer kleine druk en de tot postzegelformaat gereduceerde tekeningen doen het leesgenot geen goed.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.