Hoe vreselijk is dit alles TOO7

Omschrijving:

Als er één Nederlandse auteur is waar de laatste tijd veel aandacht aan is besteed, dan is het Marten Toonder wel. Nu zijn zijn geïllustreerde verhalen ook van een soort dat door jong en oud (ook Drees Sr. smult ervan) gewaardeerd wordt. In deze bundel zijn weer drie eerder in dagbladen gepubliceerde verhalen bijeengebracht, die, dankzij het feit dat er iedere keer zo'n vier jaar tussen de dagbladpublicaties zit, (1965-1969-1973), de lezer de kans geven de evolutie in de tekeningen van vooral de hoofdpersonen goed te volgen. Zoals gewoonlijk zijn het verhalen van een hoog gehalte met een moraal aan het eind die echter soms wel eens teveel overheerst. - Biblion

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.