Het nieuwe leren in het basis- en voortgezet onderwijs... SISO 450.4

Omschrijving:

Verkenningsnotitie in opdracht van het Ministerie van OCW voor de Kenniskamer OCW febr. 2007

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.