Bericht uit Hollandia & Schimmen rond de Parula SPR3

Omschrijving:

Herdruk van vier korte verhalen. De verhalen, alle spelend op het Nieuw-Guinea van voor de overdracht, zijn geschreven in een sobere, wat afstandelijke stijl. De schrijver vertelt zijn ervaringen op Nieuw-Guinea en biedt daarin informatie over zeden en gewoonten van de bevolking en die van de bestuurders en een zendingsechtpaar. Een soort veredelde verslaggeverij die in deze vorm algemene geldigheid krijgt. De invalshoek van de beschrijving is een beschouwelijke, liefdevol kijken naar dit deel van de aarde, waarin enigszins spijt doorklinkt over de tijdelijkheid van de betrekkingen. Wisseling van tijd en perspectief maken het taalgebruik minder vloeiend.

Thema: Nieuw-Guinea (Azië)

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.