Parbleu TOO2

Omschrijving:

Beschrijving
'Par exemple!,' aldus markies Q.X. de C. de B.

Zelden is de opmars van het grauw huiveringwekkender aan het licht gebracht dan in voorliggend imprimé, dat door prentjes verduidelijkt is ten behoeve van het ongeletterde janhagel.

Op fel-realistische wijze wordt de platte levenstrant van het rapaille in al zijn geledingen bloot gewoeld; zodat de nobele beginselen waarop onze beschaving stoelt door een siddering worden aangetast. Nochtans is de lezing onthullend voor de meer voorname lezer. Men diene het werk echter niet aan jonge lieden in handen te geven zonder toezicht van huisonderwijzer of gouvernante.

NBD|Biblion recensie
Onder de Bommellezers is er een splitsing tussen hen, die de verhalen waarderen als speelse vormgeving van een wijze boodschap, en hen die eenvoudigweg van een aardig verhaal houden en Toonders moralisme maar voor lief nemen. Deze bundel is voor de eerste groep. Als wat al te opdringerige en obligate waarschuwingen tegen resp. cultuurbarbarisme, massificatie en machtswellust zullen ze de tweede groep spoedig vervelen. Dit is een politiek pamflet, par exemple!

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.