Communicatie in de klas SISO 450.49

Omschrijving:

Korte bespreking:
In het boek wordt de interactie tussen leerkracht en leerlingen belicht vanuit de communicatietheorie van Watzlawick. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat men aan de hand van analyse van groepsprocessen, interactiepatronen en communicatieve aspecten zicht kan krijgen op de dynamiek van een klassesituatie, in casu de relatie tussen individuele leerling, de groep en de leerkracht. Naast analyse ligt de verdienste van dit boek vooral in het aanreiken van vaardigheden en strategie������«n voor de leerkracht om op een effectieve wijze te reageren op dit interactieproces. Aan de hand van dagelijkse praktijkvoorbeelden worden theoretische beschouwingen steeds aangevuld met concrete verwerkingssuggesties. Dit boek, geschreven door deskundigen die met name werkzaam zijn als trainer en counselor in het onderwijs, is een bewerking van het reeds in 1991 verschenen boek met dezelfde titel (a.i. 91-34-184-1). Het is echter aangepast aan de huidige onderwijskundige ontwikkelingen. Het is een interessant en vlot leesbaar boek voor allen die bij het onderwijs van adolescenten betrokken zijn.

Boek is 2 keer beschikbaar in de Mediatheek.