Weer-zin in leven SISO 418.7

Omschrijving:

Beschrijving
Voorwaarden scheppen waaronder leerlingen optimaal leren is een belangrijke taak van de school. Soms leven jongeren onder zo'n zware druk dat ze aan leren niet toekomen. Als enige mogelijkheid om onder die druk uit te komen, nemen ze soms het meest radicale besluit: zelfdoding. Een gekozen dood verlamt een school. Gevoelens van machteloosheid, paniek, verdriet, verbijstering en schuldgevoelens strijden om voorrang. Wat kun je als school doen? Hoe draag je bij aan preventie? Het zijn vragen die in dit boek aan de orde komen en geïllustreerd worden met ervaringen van scholen.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.