Uit evenwicht FIDD 2

Omschrijving:

SISO 467

Leerlingen kunnen door schokkende gebeurtenissen zodanig uit evenwicht raken dat crisishulp van een leraar noodzakelijk is. Deze hulp vraagt andere vaardigheden van de leraar dan een normale begeleidingssituatie. Aan de orde komen het signaleren en diagnosticeren van leerlingen in crisis. Tevens wordt het geven van hulp en het verwijzen van leerlingen beschreven. Aangegeven wordt hoe de leraar in deze begeleidingssituatie zelf in evenwicht kan blijven. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de wijze waarop school crisissituaties kan voorkomen.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.