Opbouwen van het mentoraat. Een beleidsvoorstel SISO 458.4

Omschrijving:

De systematisch geordende bevindingen van een aantal conferenties met 50 scholen, waarin leerlingbegeleiding gezien wordt als een sleutelfunctie t.a.v. de schoolcarriere van de leerling en van het schoolklimaat; als geschikt om de (levensbeschouwelijke) identiteit van de school gestalte te geven; en ter stimulering van de schoolontwikkeling. De auteurs zijn "vooringenomen": ze achten het vermogen tot individualisering de motor van elke schoolontwikkeling, de experimenterende middenscholen de gunstigste voedingsbodem en de opleiding van docenten meestentijds inadequaat. Voor een heel pragmatische aanpak hebben zij erg veel agogische taal nodig en veel woorden. Ik houd het voor mogelijk, dat scholen met dit boek in de praktijk weinig kunnen beginnen, zeker nu tal van voorwaarden in het onderwijs dagelijks verslechteren. Brede marge (4cm); afwisselend gebruik van normale en zeer kleine letter. Informatieve bijlagen. Een uitvoerige inhoudsopgaven (8pp.); ook per hoofdstuk.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.