Wie kiest er nu voor agressie? SISO 458.9

Omschrijving:

Beschrijving
Omgaan met agressie lijkt op watermanagement. Waterstromen nemen soms buitenproportionele vormen aan. Water is als agressie: soms onontbeerlijk en nodig om te overleven; soms beangstigend en levensgevaarlijk. Mensen in het onderwijs weten dit. Ze constateren dat agressie van leerlingen soms een inziet oplevert die drie�«n verandert in achten, maar dat die zich ook tegen de leerkracht en de school kan keren. Hoe daarmee om te gaan is de centrale vraag die dit boek aan de orde stelt. De schrijvers, beide afkomstig uit het onderwijs, koppelen bestaande theorie�«n aan de praktijk van alledag en zijn zich ervan bewust dat behalve de agressie van anderen, ook de eigen agressie een rol speelt in de omgang met leerlingen en hun ouders. "Wie kiest er nou voor agressie?" is in de eerste plaats een praktisch boekdat docenten gelegenheid geeft keuzes te maken, keuzes in het omgaan met agressie van anderen en zichzelf. Behalve theoretischee concepten bevat het boek instrumenten waarmee die keuzes in de praktijk verwezenlijkt kunnen worden.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.