Een wereld van verschil SISO 454.7

Omschrijving:

Werken met jongeren uit verschillende culturen

Het omgaan met cultuurverschillen bij het begeleiden van jongeren is iets waar iedereen leraar, sporttrainer of jongerenwerker mee te maken krijgt. Jan Ruigroks praktische gids over dit onderwerp, Een wereld van verschil?, heeft twee opmerkelijke uitgangspunten.
Allereerst: bij het omgaan met cultuurverschillen moet je uitgaan van je eigen, diepgewortelde culturele achtergrond, met alle normen en waarden die daarbij horen. Pas daarna ben je toe aan een vergelijking met andermans achtergrond.
Ruigroks tweede uitgangspunt is dat mensen eerder unieke persoonlijkheden zijn dan producten van hun cultuur. Pas als de communicatie niet soepel verloopt, kan het zin hebben cultuurverschillen in beschouwing te nemen.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.