Aan het goede adres KOK 1

Omschrijving:

De belevenissen van de Joodse onderduikertjes Hannah, Ruth, Lowie en vele anderen èn die van de zéér jeugdige verzetsmensen, die voor hun onderduik zorg droegen. Het is een in verhaalvorm gegoten neerslag van het werk van de verzetsgroep N.V., die zich tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog juist vanwege de jonge leeftijd van haar leden uitsluitend met dit werk bezighield. Zo redden zij 250 kinderen het leven. Het verhaal wordt goed, eenvoudig, niet kinderlijk verteld. Veelal in korte zinnen, met veel dialoog, hetgeen de vaart ten goede komt. Er is geen sprake van bravour of sensatie, maar het toont vooral dat onderduiken en laten onderduiken een spannende, riskante zaak was, waar niet ieder psychisch tegen opgewassen was. De kindernamen zijn fiktief, die van de volwassenen echt. Van alle gebruikte Duitse woorden wordt in voetnoten de vertaling gegeven, helaas niet van het Limburgs. Met een nawoord van een van de geredden over het ontstaan van dit boek. Goede aanvulling op de bestaande onderduikliteratuur. - © Biblion

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.