De tijd van burgers en stoommachines (1800-1900) SISO 934.8

Omschrijving:

De negentiende eeuw is vaak beschreven als een gezapige, brave en burgerlijke tijd. Tegenwoordig wordt daar heel anders over gedacht. Nederland veranderde, vooral dankzij de Industriële Revolutie, van een gesloten, in zichzelf gekeerde, agrarische samenleving in een open, dynamische en geïndustrialiseerde maatschappij. Deze ingrijpende verandering ging gepaard met de opkomst van nieuwe ideeën over de inrichting van de samenleving en de verdeling van de politieke macht. Hierdoor raakte de Nederlandse samenleving hevig verdeeld. Tegelijkertijd echter kwam het nationalisme ook in ons land op.
Dit deel van de Kleine Geschiedenis van Nederland behandelt die fascinerende periode van verandering.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.