De tijd van televisie en computer (vanaf 1950) SISO 935

Omschrijving:


Korte bespreking:
In de serie 'Kleine geschiedenis van Nederland' wordt de historie van ons vaderland in overeenstemming met de canon voor het Nederlandse geschiedenisonderwijs ingedeeld in tien tijdvakken. Het laatste tijdvak, 'de periode van televisie en computers', is het onderwerp van het tiende deel van de serie en handelt over de Nederlandse geschiedenis vanaf 1950 waarbij ook wordt stilgestaan bij de kenmerkende aspecten die de canon voorschrijft. Het gaat dan onder meer om de verzorgingsstaat van 'vadertje Drees', de watersnoodramp (1953), Srebrenica (1995), de multiculturele samenleving en de digitale revolutie. De auteurs hebben een rijke ervaring in het geschiedenisonderwijs en weten in even leesbare als bondige hoofdstukken vijftig jaar historie op levendige wijze te presenteren aan de lezer. Het spreekt voor zich dat een boek voor het onderwijs dat ons tijdvak tot onderwerp heeft, rijk is geïllustreerd met aansprekend fotomateriaal. Chronologie, register en literatuurverwijzingen geven het de finishing touch. Voor een groot lezerspubliek. - Dr. N.J.P.M. Bos

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.