De tijd van steden en staten (1000-1500) SISO 937.2

Omschrijving:


Dit boek is het vierde deel in de tiendelige reeks 'Kleine geschiedenis van Nederland' waarin de vensters vijf tot en met negen van de canon van Nederland, van Hebban olla vogala, Floris V, de Hanze en Erasmus tot Karel V, worden behandeld. 'De tijd van steden en staten' (een van de tien tijdvakken) is onderverdeeld in vier hoofdstukken: politieke, economische, religieuze en culturele ontwikkelingen en een epiloog. De lopende tekst wordt afgewisseld met tekstkaders waarin aansluitende anekdotes en verhalen worden verteld. Ofschoon Speet qua stof vaak bij Noord-Holland blijft, weet hij het grote overzicht op ontwikkelingen te behouden. Zo ontkracht hij mythes rond het haringkaken en de boekdrukkunst. Speet benadrukt dat de middeleeuwen geen duistere tijd zijn, maar moeten worden gezien als de oorsprong van onze huidige samenleving met de komst van steden en staten, handelsverkeer, kerk en staat en het moderne gezinsleven.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.