De tijd van ontdekkers en hervormers (1500-1600) SISO 934.3

Omschrijving:


Korte bespreking:
De zestiende eeuw vormt een bijzondere periode in de Nederlandse geschiedenis. Het was zowel een creatieve als roerige tijd. Het humanisme kreeg vat op de intellectuele laag der bevolking en het nog jonge protestantisme toonde zich virulent en strijdbaar. Een tendens tot verstedelijking veranderde het sociale patroon. Avontuurlijke zeevaart bracht handel en nijverheid tot bloei. Kortom, het zelfbewustzijn der ingezetenen en hun vaardigheid in het maken van duidelijke religieuze en politieke keuzen groeiden. Tijdens de opstand tegen Spanje leidde dat alles onder politieke tegenstellingen en binnenlandse troebelen tot de stichting van een zelfstandige Nederlandse staat, vrij van de Spaans-Habsburgse overheersing. In het boek krijgen op gekleurde ondergrond bijzondere items specifieke aandacht. In vertelstijl, dus voor een breed publiek, vat Wilschut het allemaal inzichtelijk samen. Ruim honderd, meest kleurige afbeeldingen voegen er het hunne aan toe.
Deel 5 van de serie 'Kleine geschiedenis van Nederland' die aansluit bij de tien tijdvakken die nu in het onderwijs worden onderscheiden. Ook de 'vensters' uit de canon van de commissie-Van Oostrom hebben een prominente plaats gekregen. Met chronologie, literatuuropgave en register.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.