De tijd van pruiken en revoluties (1700-1800) SISO 934.6

Omschrijving:


Deel zeven van de 'Kleine geschiedenis van Nederland' is geschreven in het kader van de canon van het Nederlandse geschiedenisonderwijs. Het verschaft broodnodig nieuwe inzichten aan de aanstormende jeugd: corrupte regenten, Oranjes zonder ruggengraat en de homoseksuele heksenjacht. De achttiende eeuw in Nederland heette ooit een suffige tijd: de economie in verval, de tot niets geslonken politieke macht en aanzien in Europa, kunsten en wetenschappen zonder noemenswaardige kwaliteiten enzovoort. Ofschoon die voorstelling van zaken niet helemaal uit de lucht was gegrepen, moet dit beeld grondig worden bijgesteld, gezien de onderzoeksresultaten van de laatste vijftig jaar. Vandaar dat ook veel oog is voor de Verlichtingsaspecten van deze periode. De Amsterdamse historicus Wilschut legt er bijvoorbeeld terecht de nadruk op dat juist toen de grondslagen van onze moderne democratie zijn gelegd. Zijn boek is aantrekkelijk geschreven, doorspekt met levendige anekdotes en prachtig geïllustreerd. Voor een leraar geschiedenis moet het een genade zijn om met dit boek te mogen werken. Daarnaast geschikt voor een breed publiek. Met achterin jaartallenlijstjes, register en literatuuropgave.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.