De tijd van wereldoorlogen en crisis (1900-1950) SISO 935

Omschrijving:

De negentiende eeuw is vaak beschreven als een gezapige, brave en burgerlijke tijd. Tegenwoordig wordt daar heel anders over gedacht. Nederland veranderde, vooral dankzij de Industriële Revolutie, van een gesloten, in zichzelf gekeerde, agrarische samenleving in een open, dynamische en geïndustrialiseerde maatschappij. Deze ingrijpende verandering ging gepaard met de opkomst van nieuwe ideeën over de inrichting van de samenleving en de verdeling van de politieke macht. Hierdoor raakte de Nederlandse samenleving hevig verdeeld. Tegelijkertijd echter kwam het nationalisme ook in ons land op. Dit deel van de Kleine Geschiedenis van Nederland behandelt die fascinerende periode van verandering.

In een aantrekkelijke mengeling van grote historische gebeurtenissen en bewegingen met illustratieve anekdotes laat de auteur zien hoe Nederland zich in de eerste helft van de twintigste eeuw ontwikkelde op economisch, sociaal-cultureel en politiek terrein. Het vierde thema focust op de internationale politiek en de wijze waarop Nederland daarmee in aanraking kwam gedurende de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. De moeilijkheidsgraad en vooral ook de afwisseling in inhoud en de evenwichtige verhouding tussen geschreven tekst en illustraties (in zwart-wit en kleur) maken het werk uitermate geschikt voor het geschiedenisonderwijs. Daarmee beantwoordt dit deel (het negende, dat evenwel als eerste verschijnt) van de 'Kleine geschiedenis van Nederland' zonder meer aan het doel waarmee het is samengesteld. De serie zal tien delen omvatten, ingedeeld volgens de canon van het geschiedenisonderwijs. Het boek heeft overigens ook veel te bieden voor geïnteresseerde leken van andere leeftijden. Inclusief chronologie, register en summiere literatuurlijst. - Dr. N.J.P.M. Bos

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.