Het zilveren theeëi LAND 1

Omschrijving:

Het zilveren theeëi

Het debuut van Hermine Landvreugd (1967) bevat vijf verhalen, die bevolkt worden door richtingloze, ongeïnteresseerde personages. In de meeste verhalen zijn het studenten. Soms bevinden zij zich op het breukvlak van een relatie. De verveling proberen zij tegen te gaan door onmaatschappelijk gedrag en meer nog door zich te begeven in enkele uithoeken van de seksualiteit. Seks met excrementen, bestialiteit, pedofilie, gerontofilie, sado-masochisme, exhibitionisme komen en passant aan de orde. Onder welke seksuele variant het inbrengen van voorwerpen in een vrouw valt, is niet geheel duidelijk, maar in ieder geval is het zo dat in het titelverhaal het tenslotte een zilveren theeëi is dat in een vrouw verdwijnt. Dat veroorzaakt de nodige (mannelijke) seksuele opwinding. Echt opwekkend zijn deze verhalen niet. Ze zullen vooral lezers aanspreken van vergelijkbaar werk van jonge Amerikanen als Brett Easton Ellis en Jay McInnerney. - © Biblion

Thema's: nihilisme, seksualiteit

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.