De jongens uit Brazilie LEVI 5

Omschrijving:

De jongens uit Brazilië

Een aantal uit Duitsland gevluchte nazi's blijft in Brazilië conspireren; één van hen, dr. Mengele, is erin geslaagd via medische en biologische ingrepen kopieën van Adolf Hitler te maken. Deze 94 baby's zijn over de hele wereld geadopteerd. Aangezien de vader van Hitler op 65-jarige leeftijd stierf, moeten ook de pleegvaders op die leeftijd uit de weg geruimd worden. De nazi-vervolger Liebermann komt achter het hoe en waarom van de moorden en trekt er persoonlijk op uit om verdere moorden te voorkomen, waarbij hijzelf bijna het slachtoffer wordt. Een adembenemend verhaal, met onmogelijke en wellicht toch wel mogelijke situaties. Een thriller die heel dicht aansluit bij de werkelijkheid van de praktijken van de nazi's en hun waandenkbeeld t.a.v. het zuivere arische ras. Pocketeditie, zeer kleine druk. - ©Biblion

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.