De wereld van Durer (1471-1528) SISO 737.2

Omschrijving:


De wereld van Durer geeft een boeiend overzicht van Durer zelf en zijn tijdgenoten. De grote verdienste van Durer is geweest dat hij de houtsneden en gravures tot ware kunstwerken heeft weten te maken . Tijdens zijn reizen door Italie komt hij in aanraking met de ideeen van de Renaissance, die hij heeft weten te verbinden met de laat-gotische traditie van zijn vaderland. De tekst is gemakkelijk leesbaar en voorzien van vele illustraties. De kleur van deze illustraties laten te wensen over. De enorme blauwzweem doet afbreuk aan de subtiele kleurschakeringen en geeft bovendien de lezer een verkeerd beeld. Bijzonder jammer, te meer daar de tekst voortreffelijk is en voor iedereen goed leesbaar.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.