Aarde der mensen ANA1

Omschrijving:

Aan het begin van deze eeuw spelende roman waarin de Javaan Miuke, leerling van de Europese HBS, bewonderaar van Europese wetenschap en beschaving, verbitterd raakt als hij ontdekt dat al zijn kennis en beschaving niet kunnen verhelpen dat de Nederlanders, machthebbers en blank, op hem neerkijken en hem zelfs zijn vrouw kunnen afnemen. In veel opzichten beschamend onthullend voor het koloniale tijdperk, voorzover dat nog nodig was. In een vorige druk kwam er een nieuw voorwoord, de uitvoering werd gewijzigd, maar vooral de vertaling werd ingrijpend herzien, c.q. gemoderniseerd.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.