Huasipungo ICA1

Omschrijving:

Huasipungo ('stukje grond') is een verhaal over Indianen, die op de hoogvlakte van Ecuador als lijfeigenen moeten werken voor grootgrondbezitter Don Alfonso Pereira. Pereira sluit een contract met de gringo's (Noord-amerikanen) die petroleum in de buurt van de hacienda vermoeden en de bossen willen exploiteren. Voor dit karwei moet er een weg worden aangelegd waarvoor men van de Indianen gebruikt maakt. Na een 'overstroming' worden zij ook nog eens van hun rivieroevers verdreven en ontstaat er grote hongersnood. Toch verdedigen zij zich tot de laatste adem.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.