Met open ogen YOUR 1

Omschrijving:

Uitputtend interview met één van de interessantste schrijfsters aller tijden. Over de vormende kracht van de vader, over leeservaringen in het algemeen, over bewondering en emoties, beide overigens even cerebaal verwoord. Het rechtstreeks contact met de werkelijkheid wordt door Yourcenar als mythisch ervaren, het verleden als emblematisch, en de analyse is intens doorvoeld. Gevraagd naar haar voorkeur bij dialektische begrippen als optimisme en pessimisme antwoordt Yourcenar dat zij liever als een arts van de feitelijke gegevens uitgaat om tot een moreel oordeel te komen en de wil jezelf te overtreffen ziet als een belangrijke stuwkracht.

Verslag van de gesprekken die Matthieu Galey met de schrijfster voerde.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.