Het verhaal ZOM 1

Omschrijving:

Het verhaal, waarnaar de titel verwijst, is het verhaal dat de oom van de hoofdpersoon, Felix Rutten, vertelt over een massamoord in Indie tijdens de politionele acties na de Tweede Wereldoorlog. Dit verhaal duikt voortdurend in het leven van Rutten op, op momenten die hem niet altijd van pas komen. De oom, zijn verhaal, vormt de rode draad in dit boek, dat tevens een (beknopt) levensverhaal van Rutten is, en deels een autobiografie van de schrijver, die verwijst naar een aantal werkelijke feiten. Juist daardoor is de ontknoping van het boek zo verrassend: het boek begint met de zelfmoord van de oom, n.a.v. het verhaal en eindigt met de constatering dat er niets van waar is. Het boek is knap geconstrueerd: schijnbaar toevallige zaken worden met elkaar verbonden, terwijl quasi terzijde een beeld wordt geschetst van de laatste twintig jaar.

Thema's: jeugdervaringen, schuldgevoelens, zelfdoding, maatschappijkritiek

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.