Willemijn en het belang van een goede zorgstructuur SISO 323

Omschrijving:

Tekst ook te lezen via: http://www.leerlingenzorgvmbopro.nl/bin/45223c8d52e31Willemijn%20internet.pdf

De publicatie 'Willemijn en het belang van een goede zorgstructuur' is geschreven in opdracht van de projectgroep Kwaliteit van de leerlingenzorg in vmbo en praktijkonderwijs. Het thema is integrale jeugdzorg. Veel instanties en personen zetten zich in om kinderen die uit de boot dreigen te vallen binnen boord te houden. De casusbeschrijvingen in dit praktische boekje zijn door het deelproject School en Omgeving beschreven. Centraal staat Willemijn die in de problemen is gekomen. Hoe wordt zij op een adequate en effectieve manier geholpen bij het overwinnen van die problemen. Uitgaand van het kind worden praktijk en theorie aan elkaar verbonden. Handige tips, overzichtelijke schemaâ��s en bruikbare strategie�«n helpen de school om de lastige materie van integrale jeugdzorg vorm te geven.

NIET UITLEENBAAR

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.