Hoogbegaafdheid een gave? SISO 474.9

Omschrijving:

Hoogbegaafdheid... een gave? bevat suggesties en ideeën over het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen in de klas. Ook wordt inzicht gegeven in de laatste ontwikkelingen op het gebied van hoogbegaafdheid. Het boekje bestaat uit drie delen:

1. Allereerst wordt vooral ingegaan op de kenmerken en de planmatige aanpak van de problemen die hoogbegaafde leerlingen ervaren op school. Deze aanpak is uitgewerkt in signalering, diagnostiek en een aanpak aan de hand van suggesties die in de praktijk succesvol bleken.
2. Het tweede deel van het boekje is gericht op de ouders. Er wordt kort ingegaan op de signalering en de diagnose die ouders kunnen wijzen op hoogbegaafheid van hun kind. Verder worden er tips en handreikingen gegeven voor de omgang met hun kind.
3. In deel drie staat de samenwerking tussen school en ouders centraal. De bijlagen bevat een vragenlijst voor ouders, een signaleringslijst voor leerkrachten, een kenmerkenlijst van onderpresteerders en een voorbeeld van een weekcontract.

Serie Een zorg voor school en thuis

Deze publicatie maakt deel uit van de serie Een zorg voor school en thuis. Deze praktische en zeer succesvolle reeks boeken is bestemd voor zowel leerkrachten als ouders. Want sociaal-emotionele ontwikkeling vindt thuis èn op school plaats. Deze boeken stimuleren de samenwerking tussen school en thuis.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.