Het verraad van september GARF 2

Omschrijving:

Lewis is een romanticus, zoon van een tot aanzien gekomen wijnimporteur. Richard is een geboren advocaat, die zich zijns ondanks sterk aangetrokken voelt tot de republikeinse ideeen. Het lot voert hen beiden naar Parijs, Lewis om zijn vader zaken te doen, zijn vriend als 'reder van mensen'. Maar Richards idealen worden misbruikt als hij verstrikt raakt in een weinig eervoole samenzwering die leidt tot de massamoorden van september 1792.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.